Mon d’aventura

l_aneto-routeDescubreix Mon d’Aventura!!

Món d’Aventura és una empresa especialitzada en activitats psico-educatives, esportives i d’aventura a Mallorca. Compta amb el millor equip de professionals i molts d’anys d’experiència, i compleix tota la normativa vigent referent a reglament, titulacions, seguretat i materials homologats.
http://mondaventura.com/